AIPPI'ın Amacı

AIPPI'ın Amacı

Derneğin en temel amacı, toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde fikri mülkiyet haklarının ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde en geniş anlamda korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi ile birlikte bu hakların korunmasının bir ihtiyaç olduğu bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmek suretiyle bu alanın gerek akademik, gerekse profesyonel anlamda gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak dernek, her türlü ulusal ve uluslararası düzenlemelerin incelenmesi, geliştirilmesi, genişletilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.