Sertaç Köksaldı

5. Fikri Haklar Hukuku Semineri

05 - 06 Nisan 2018

ONLINE KAYIT

Sertaç Köksaldı - 5. Fikri Haklar Hukuku Semineri

AIPPI Türkiye-Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği olarak, Fikri Haklar Hukuku seminerlerimizin beşincisini “Sertaç Köksaldı - 5. Fikri Haklar Hukuku Semineri 2018” başlığı altında 05-06 Nisan 2018 tarihlerinde Radisson Blu Otel İstanbul’da gerçekleştireceğimizi büyük bir mutlulukla bilgilerinize sunuyoruz.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz dört uluslararası seminer ile artık gelenekselleşmiş bir hale gelen fikri haklar hukuku seminerimiz, fikri ve sınai mülkiyet alanında pek çok konuda, sistemin temel taşları olan hâkim, akademisyen, avukat, patent ve marka vekilleri ile hak sahiplerinin katılımı ve sunumlarıyla zengin bir içerik yaratmak ve bu sayede de fikri ve sınai mülkiyet alanının gelişimine katkı sağlamak bakımından Derneğimiz için büyük anlam ve önem taşımakta.

Bu amaç doğrultusunda, içinde olduğumuz dijital bilgi çağının ve yaşadığımız dördüncü endüstri devriminin fikri haklara olan etkilerini de içinde barındıran ve aynı zamanda sınai mülkiyet haklarının korunması, işleyişi ve sınai mülkiyet hukukuna yönelik, Türk hukuku ve uluslararası hukuktan özenle seçilen konuların uygulamalar, yasal düzenlemeler ve öğretiler ışığında ele alınacağı ve tartışılacağı yine çok zengin bir program hazırlamış bulunmaktayız.

Fikri haklar hukuku alanında daha fazla fikir sahibi olmak, fikir ve çözüm öneriyle bu alana katkı sağlamak isteyen siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Organizasyon Komitesi

Sertaç Köksaldı - 5. Fikri Haklar Hukuku Semineri

Fikri Haklar Hukuku seminerlerimizin beşincisi “5. Fikri Haklar Hukuku Semineri 2018” başlığı altında 05-06 Nisan 2018 tarihlerinde Radisson Blu Otel İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bize Ulaşın